geoengrusper

کرایه ای فضای تجاری (3930 ₾) - تفلیس, واکه, خیابان قیپشیدزه | Gorjiran - Announcements

کرایه ای فضای تجاری
ID: 94958
29
2023-09-18
موقعیت:
شهر - تفلیس
منطقه - واکه
Street - خیابان قیپشیدزه
:
0 0 / $
:
3 930 1 500 / $
:
0 0 / $
:
0 0 / $
Options:
اینترنت
گاز. گرمایشی
اب. گرم
Data:
مساحت: 60 مترمکعب.
طبقه: 1 (Total 9)
اتاقها: 2
دستشویی: 1
بازسازی: نوسازی شده جدید
Contact information:
00995599215045
viber +989122042909
najmeh@live.com
Comment:
...